Reference

Vybrané zakázky realizované firmou GeoBen s.r.o..

areál Kampusu UJEP v Ústí nad Labem 19-01-2012 areál Kampusu UJEP v Ústí nad Labem 09-12-2011 areál Kampusu UJEP v Ústí nad Labem 31-10-2011
areál Kampusu UJEP v Ústí nad Labem 20-09-2011 areál Kampusu UJEP v Ústí nad Labem 30-07-2011 areál Kampusu UJEP v Ústí nad Labem 04-07-2011
mostu přes doprovodnou komunikaci v km 1,737 na stavbě R6 Sokolov - Tisová 16-07-2010 mostu přes doprovodnou komunikaci v km 1,737 na stavbě R6 Sokolov - Tisová 06-10-2010 JD - nová hala EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 02-03-2011